Actueel

 

Het Erfgoedspoorprogramma 2017 is begonnen.

De Prins Willem Alexander School heeft op donderdag 20 april de spits afgebeten. Groep 7 van de PWA school verdiepte zich in het bouwen van een kasteel, het opgraven en in elkaar zetten van Romeinse voorwerpen en je naam schrijven zoals de monniken dat zes eeuwen geleden deden. De kennis van de geschiedenis van Leiderdorp mochten de leerlingen testen met een speurtocht langs alle vitrines in het museum.

 

 

“Caerte van lant gelegen in den Ambacht Leiderdorp”.

Een afbeelding van een kaart in 1590 gemaakt door Salomon Davidts is tentoongesteld in de vitrine voor het museum in het atrium van de Sterrentuin.kaart

Het Leiderdorps Museum is in het bezit gesteld van een afbeelding van een kaart uit 1590. De kaart geeft de landerijen weer van het “Ambacht van Leiderdorp” dat voorheen toebehoorde aan de “Reguliers”. De Reguliers waren de kloosterlingen die in het klooster Engelendaal woonden en werkten.

De originele kaart waarvan deze afbeelding is gemaakt, komt uit het archief van Erfgoed Leiden en is gemaakt aan de hand van opmetingen die in juli 1590 zijn verricht door Salomon Davidts. Hij was de “gezworen” landmeter van de stad Leiden.

De kaart is waarschijnlijk in opdracht van de gemeente Leiden of het Hoogheemraadschap Rijnland gemaakt om duidelijkheid te krijgen over alle bestaande en nieuwe landeigenaren in de Munnikenpolder en andere Leiderdorpse polders na de verkoop van de landstukken van de Reguliers. Het op deze landstukken gelegen klooster Engelendaal is in 1575 – 1579 gesloopt.

Herkenbaar op deze ingekleurde kaart zijn de duidelijke contouren van markante Leiderdorpse locaties, zoals de kerk en de Ommedijk. Ook worden opvallende namen van landeigenaren en boeren (pacht-) familienamen op de kaart vermeldt.

De grote afbeelding van deze kaart uit 1590, ter beschikking gesteld door René van Doorn, wordt geëxposeerde in de vitrine van het Museum in de Sterrentuin.

  • Op zaterdag 6 mei wordt de presentie “Scheepswerf Boot 1877 1979 Leiderdorp & Leiden ” gegeven voor de vereniging Binnenvaart in Dordrecht.

 

Vrijwilligers gezocht:

Het Leiderdorps Museum zoekt nog:

  • Gastvrouwen en gastheren om bezoekers te ontvangen tijdens de openingsuren van het museum.
  • Belangstellenden die mee willen werken in de werkgroepen “Tentoonstellingen”, “Educatie” en “Historie”.
  • Een vrijwilliger/medewerker “Social Media”, die de facebook pagina bijhoudt, berichten verstuurt via Twitter en Instagram gebruikt om afbeelding vanuit het museum te versturen.

Aanmelden of inlichtingen via:

  • info@leiderdorpsmuseum.nl
  • het secretariaat, Myrna Dop, tel. 071 5233253, mob. 06 23876086, mail ” myrna.dop@gmail.com “
  • of kom op dinsdagmorgen langs bij het museum voor een kopje koffie.