Actueel

                           Vrijwilligers gezocht

Het Leiderdorps Museum is op zoek naar:
Gastvrouwen en gastheren om bezoekers te ontvangen tijdens de openingstijden van het museum .
Belangstellenden die mee willen werken in de werkgroepen “Tentoonstellingen”, “Educatie” en “Historie”

Inlichtingen en aanmelden via info@leiderdorpsmuseum.nl of secretariaat 06 23 87 60 86  (Mevr. Dop)
of kom op dinsdagmorgen om 11 uur langs voor een gesprek en een kopje koffie.

                                Donateur worden

Al vanaf 10 euro per jaar bent u donateur van het Leiderdorps Museum.
Als donateur bent u als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Wordt u nu donateur van  het Leiderdorps Museum, dan ontvangt u het boek “De kronieken van Hans Boot” of
“Poldermolens van Leiderdorp ” als welkomstgeschenk.
Het formulier om u aan te melden kunt u invullen bij uw bezoek aan het museum.                                                                                                             ———————————————————————————————————————————————————

waardebon-voor-publieksboek

 

 

Ter gelegenheid van de tentoonstelling wordt een rijk geïllustreerd boek uitgebracht met de titel “Nieuw Licht op Leithon, Leiderdorp in de Vroege Middeleeuwen”. Het boek, geschreven door Dr. Menno Dijkstra, gaat over de mensen die in de Merovingische en Karolingische tijd in deze nederzetting woonden. Dijkstra beschrijft hun cultuur, hun woningen en hun kleding en sieraden en ook de manier waarop zij zich staande hielden in het waterrijke landschap. Ook gaat het boek in op het voedsel dat de mensen nuttigden en de bereidingswijze hiervan, de ambachten die zij beoefenden en de handel die werd gedreven in Noordwest-Europa.

Om de uitgave van dit boeiende boek mogelijk te maken, verkoopt het Leiderdorps Museum vanaf 25 oktober 2018 waardebonnen van € 10,–. De prijs van het boek is nog niet bekend maar bij aankoop van het boek kan de waardebon als gedeeltelijke betaling worden gebruikt. Het boek komt begin 2019 uit ter gelegenheid van de tentoonstelling “Nieuw Licht op Leithon”.

De waardebonnen zijn ad €10,–  te koop gedurende de openingsuren van het museum (woensdag van 14.00 – 17.00 uur, zaterdag van 10.30 – 12.30 uur en zondag 14.00 – 16.00 uur en op de dinsdagochtend tussen 10.00 – 12.00.

———————————————————————————————————————————————————–

Het Leiderdorps Museum gaat voorlopig niet verhuizen.

De gemeente heeft het Leiderdorps Museum nader geïnformeerd over het besluit  om het project van de “Sterrentuin carrousel” voorlopig stil te zetten. De plannen zullen opnieuw worden bekeken en doorgerekend en er wordt naar alternatieven gekeken. In november 2018 komt de gemeente terug met nadere informatie naar de deelnemers van de “Sterrentuincarrousel “.
Dit betekent dat de verhuisplannen van het Leiderdorps Museum voorlopig niet doorgaan.
Het oorspronkelijke plan was om de grote archeologie tentoonstelling “Nieuw Licht op Leithon” als openingstentoonstelling op de nieuwe locatie te presenteren.
Deze tentoonstelling zal nu op de huidige locatie in de Sterrentuin plaatsvinden en in begin 2019 worden geopend.
Daar voor deze tentoonstelling de gehele expositieruimte wordt gebruikt, wordt de vaste tentoonstelling “Weet Waar Je Woont” tijdelijk  uitgeruimd, gelijk het oorspronkelijke verhuisplan.
Tot de opening van de archeologie tentoonstelling kan de  “Potpourri  tentoonstelling”  worden bewonderd.

———————————————————————————————————————————————

Overhandiging van het rapport over de opgravingen op de Plantage

“Nieuw Licht op Leithon”

03-12-17-rapport-opgravingenOp donderdag 30 november is het rapport over de opgravingen op de Plantage, deze vonden           in    2013 plaats en enkele van onze medewerkers hebben meegeholpen met de opgravingen,     overhandigd aan Wethouder Gardeniers. Het lijvige rapport, met de titel “Nieuw Licht op     Leithon” is zo’n 800 bladzijden dik. De subtitel van het rapport, dat als prachtig geïllustreerd     boek is uitgekomen, heet “Archeologisch onderzoek naar de vroegmiddeleeuwse bewoning in het   plangebied Leiderdorp Plantage”.

Dit rapport zal de leidraad vormen om een grote tentoonstelling over de opgravingen te     organiseren ter gelegenheid van de opening van ons nieuwe onderkomen op de Simon Smitweg       (voormalige gemeentewerf). De opgravingen hebben rond de 220.000 voorwerpen opgeleverd waaronder een groot aantal voor Nederland unieke voorwerpen.

Zie ook het LeiderdorpwWeekblad: https://www.leiderdorpsweekblad.nl/nieuws/algemeen/34592/leiderdorp-blijkt-belangrijke-archeologische-vindplaats#

(url aanstrepen en dan naar rechter muisknop ; ga naar https etc).

 

 

 

—————————————————————————————————————————————————–

NIEUW IN DE COLLECTIE:

23  GRONDAKTEN BETREFFEND GRONDVERKOPEN IN LEIDERDORP

1450- 1815

 

 

2019-2

AA4449