Over het museum

Het Leiderdorps Museum in vogelvlucht

Onze doelstellingen

De Stichting Leiderdorps Museum is voortgekomen uit de Stichting Oudheidkamer Leiderdorp, die is opgericht op 10 januari 1989.

De Stichting Leiderdorps Museum stelt zich als doel:

De inwoners van Leiderdorp inzicht te verschaffen in de vroege en recente geschiedenis van de regio en van Leiderdorp in het bijzonder.

SDC13499Deze doelstelling wordt vormgegeven door:

 • Exposities van stukken uit de vaste collectie, foto’s, documenten en maquettes
 • Speciale thematentoonstellingen.
 • Lezingen over historische onderwerpen
 • Educatieve activiteiten, gericht op scholen en instellingen
 • Beheer van een bibliotheek en een foto- en filmarchief, die betrekking hebben op Leiderdorp
 • De website, met zo breed mogelijke informatie.

De financiën benodigd om deze activiteiten mogelijk te maken, komen uit subsidie van de gemeente, donaties, bijdragen van vrienden van het museum,  speciale fondsen, sponsorgelden en de verkoop van eigen publicaties.

Het bestuur

Het bestuur van   Stichting Leiderdorps Museum, bestaat uit:

 • Bob Reidsma - voorzitter, exposities, algemene zaken, PR
 • Myrna Dop – secretaris
 • Klaas Huiberts – penningmeester
 • Art Tuit – educatie
 • Jos Gerrese - externe contacten
 • Conservator bestaande collectie: Anneke ten Dam

logo geregistreerd museumMedewerkers en bestuursleden zijn allen vrijwilligers.

Beleid en verantwoording

Het Leiderdorps Museum heeft de AMBI status. In dit kader zijn hieronder de navolgende documenten in te zien:

 1. Het beleidsplan 2010 – 2015 van Stichting Leiderdorps Museum.  (beleidsplan 2015-2020)
 2. Het Museaal jaarverslag 2017.                                                                (museaal-jaarverslag-2017)
 3. Het financieel overzicht van 2017.                                                           (jaarrekening-2017)
 4. De privacyverklaring van het Leiderdorps Museum.                           (privacyverklaring)

Het Leiderdorps Museum kent een hoog kwaliteitsniveau. Niet voor niets is het een officieel geregistreerd museum en werkt het samen met Museumgroep Leiden. De Stichting Leiderdorps Museum onderschrijft de internationale code voor musea en is lid van de vereniging van musea in Zuid-Holland.