Het museum

Openingstijden:

tot en met 16 november 2019 zijn:

woensdag    14.00 – 17.00 uur
zaterdag       10.30 – 12.30 uur
zondag           14.00 – 16.00 uur

De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Voor een groepsbezoek na afspraak  is de bijdrage aan het museum € 25,–
Voor een groepsbezoek met een lezing  is de bijdrage aan het museum€ 35,–
Het Leiderdorps Museum komt ook graag naar u toe met een lezing, bijdrage aan het museum € 25,–

Onze doelstelling:

De Stichting Leiderdorps Museum is voortgekomen uit de Stichting Oudheidkamer Leiderdorp, die is opgericht op 10 januari 1989.

De Stichting Leiderdorps Museum stelt zich als doel:
De inwoners van Leiderdorp inzicht te verschaffen in de vroege en recente geschiedenis van de regio en van Leiderdorp in het bijzonder.

SDC13499Deze doelstelling wordt vormgegeven door

 • Exposities van stukken uit de vaste collectie, foto’s, documenten en maquettes
 • Speciale thematentoonstellingen.
 • Lezingen over historische onderwerpen
 • Educatieve activiteiten, gericht op scholen en instellingen
 • Beheer van een bibliotheek en een foto- en filmarchief, die betrekking hebben op Leiderdorp
 • De website, met zo breed mogelijke informatie.

De benodigde financiën om deze activiteiten mogelijk te maken, komen uit subsidie van de gemeente, donateurs, speciale fondsen, sponsorgelden en de verkoop van eigen publicaties.

Het bestuur:

Het bestuur van   Stichting Leiderdorps Museum, bestaat uit:

 • Bob Reidsma – voorzitter, exposities, algemene zaken, PR
 • Myrna Dop – secretaris
 • Klaas Huiberts – penningmeester
 • Art Tuit – educatie
 • Jos Gerrese – externe contacten en digitalisering
 • Peter Diebels – Open Monumenten Dagen
 • Conservator bestaande collectie: Anneke ten Dam

logo geregistreerd museumMedewerkers en bestuursleden zijn allen vrijwilligers.

Beleid en verantwoording:

Het Leiderdorps Museum heeft de AMBI status. In dit kader zijn hieronder de navolgende documenten in te zien:

 1. Het beleidsplan 2010 – 2015 van Stichting Leiderdorps Museum. beleidsplan 2015-2020
 2. Het Museaal jaarverslag 2018.                                                               Museaal Jaarverslag 2018
 3. Het financieel overzicht van 2018.                                                         2018 Jaarrekening
 4. De privacyverklaring van het Leiderdorps Museum.                           (privacyverklaring)

Het Leiderdorps Museum kent een hoog kwaliteitsniveau. Niet voor niets is het een officieel geregistreerd museum en werkt het samen met Museumgroep Leiden. De Stichting Leiderdorps Museum onderschrijft de internationale code voor musea en is lid van de vereniging van musea in Zuid-Holland.

Archief:
Op Youtube vindt u filmpjes over exposities in het Leiderdorps Museum.
www.youtube.com           Leiderdorpsmuseum

sierkunst-op-eieren