Zien

Beleef de geschiedenis van Leiderdorp

De vaste expositie ‘Weet waar je woont’ en de wisselende thematentoonstellingen brengen de rijke historie van Leiderdorp in beeld.

Vaste tentoonstelling
‘Weet waar je woont, grepen uit de geschiedenis van Leiderdorp’
Ontdek de eeuwenoude geschiedenis van Leiderdorp in meer dan 2500 voorwerpen,
honderden boeken en een enorme hoeveelheid prenten, foto’s, artikelen en schilderijen.

A0519Het vroegste begin
Al vóór onze jaartelling woonden en werkten er mensen in het Munnikkenpark.
Bij de Kom van Aaiweg zijn in 1952 de resten van gevonden van een eerste eenvoudige haven,
die de Leiderdorpers al in de achtste eeuw aanlegden.
Opgravingen in 2003, 2004 en 2013 lieten zien dat Leiderdorp in die tijd al intensief bewoond werd.
Vele interessante opgravingsvondsten getuigen van deze tijd – en die ziet u terug in het museum.

Kastelen en kloosters
Leiderdorp telde ooit verschillende kastelen, zoals Huis Ter Does, gelegen aan de huidige Achthovenerweg
voor de huidige boerderij Doeshof.
De originele gevelsteen van dit kasteel staat nu in het museum.
In de loop van de middeleeuwen kwamen er heel wat kastelen bij, zoals Berendrecht en Zijlhof.
Opvallend was in de 14e eeuw ook klooster ‘Engelendael’. Het werd bewoond door een Augustijnse kloosterorde,
die vrij veel land bezat en een factor van belang was in het dorp. In het museum maakt u opnieuw kennis met deze karakteristieke gebouwen.

Een ondernemend dorp
In de 19e en 20e eeuw telde Leiderdorp grote steenbakkerijen en vele pottenbakkers, zoals Brouwer, Zaalberg en De Blanken.
Schoorstenen rookten voor het bakken van kommen, vazen, stenen en dakpannen.
In onze collectie vindt u zowel alledaagse gebruiksartikelen, als prijswinnende kunstwerken afkomstig van deze pottenbakkers.
In de 20e eeuw groeide de Leiderdorpse middenstand.
Oude tijden herleven zodra u in het museum de authentieke winkel van Marbus uit de Hoofdstraat binnenstapt!

Bezoek het museum!