O.M.D.

Open Monumentendag 2020 in Leiderdorp

Het landelijke thema voor de Open Monumentendagen van 12 en 13 september 2020 is   ‘Leermonument’ .

Ook dit jaar zal Leiderdorp weer deelnemen en wel op zaterdag 12 september. Het Leiderdorps comité, bestaande uit Hanne Bulk, Bob Reidsma,  Arjaan Wit, Aad Vons, Anne Marie Morolli-Krykofski, Jack Beijer, Ramon Thunnissen en Peter Diebels is inmiddels al druk met de voorbereidingen.

Aangezien er die dag in de tuin van de Dorpskerk een groot feest zal zijn in het kader van de viering van het 400-jarig bestaan van de Dorpskerk zie dorpskerk400  is contact gelegd met de Stichting 400 jaar Dorpskerk en besloten om het programma van Open Monumentendag op dit feest aan te laten sluiten.

In het kader van het thema voor 2020 willen wij niet alleen monumenten laten zien die iets met ‘leren’ of  ‘leer’ te maken hebben zoals scholen, kerken en boerderijen, maar daar ook een ‘leerprogramma’ aan koppelen. Te denken valt aan het volgen van lessen op velerlei vlak (muziek, schoollessen van vroeger), maar ook het leren van oude en nieuwe ambachten en vaardigheden.

Op de websites van het Leiderdorps Museum en Open Monumentendag en via o.a. het Leiderdorps weekblad houden wij u op de hoogte van onze plannen en het programma.