Objecten

Het Leiderdorps Museum heeft een kleine 2900 objecten in haar collectie. Een deel is opgeslagen in het depot en een deel is te zien in het museum.

De gehele collectie objecten is te zien in de collectie objecten